Menuntun untuk menerima Roh Kudus

Menuntun untuk menerima Roh Kudus

Bagaimana menerima Roh Kudus?
1. Saat pemberitaan firman, Roh Kudus tercurah.
– Kisah Para Rasul 10: 44
Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu.

2. Lewat penumpangan tangan.
– Kisah Para Rasul 19: 6
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat.
– Kisah Para Rasul 8: 17
Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus.

Sebelum menerima baptisan Roh Kudus, pihak yang akan didoakan, harus diberi pengajaran.
Diberi pengertian tentang Roh Kudus.

1. Roh Kudus adalah suatu Pribadi, bukan hanya kuasa dan lambang.
– Matius 12: 31
Sebab itu Aku berkata kepadamu: Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni.
32 Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datangpun tidak.

Roh Kudus adalah Ibu dari roh.
A. Melahirkan roh manusia
– Yohanes 3: 6
Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.

B. Roh Yesus adalah dari Roh Kudus.
– Matius 1: 20b
…”Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.

C. Yesus memanggil Ibu Roh-Nya ada didalam setiap orang yang percaya yang melakukan kehendak Bapa.
– Matius 12: 48
Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepada-Nya: “Siapa ibu-Ku? Dan siapa saudara-saudara-Ku?”
49 Lalu kata-Nya, sambil menunjuk ke arah murid-murid-Nya: “Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!
50 Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku.”

2. Pentingnya Roh Kudus.
A. Tidak bisa masuk Kerajaan Surga
– Yohanes 3: 5
Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.

B. Melahirkan Roh manusia
– Yohanes 3: 6
Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, adalah roh.

C. Pembimbing untuk menperoleh kebenaran dari Allah.
– Yohanes 16: 13
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.

D. Roh Kudus memberikan bahasa roh, karunia2 dan kuasaNya. (Tanda orang percaya)
– 1 Korintus 12: 10
Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.

– Markus 16: 17
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka,

– Kisah Para Rasul 2: 4
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.

– Kisah Para Rasul 1: 8
Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

E. Memeteraikan anak2 Allah sampai akhir jaman.
– Efesus 4: 30
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.

F. Roh Kudus menyelidiki hati dan membantu dalam berdoa dengan keluhan2 yang tdk terucapkan.
– Roma 8: 26
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
27 Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.

G. Roh Kudus membuka rahasia dalam diri Allah.
– 1 Korintus 2: 10
Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.

H. Pengajar bagi anak2 Allah.
– Lukas 12: 12
Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.”

– 1 Yohanes 2: 27
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari pada-Nya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang segala sesuatu–dan pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta–dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.

– Yohanes 14: 26
tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.

2. Diajarkan untuk membuka hati
A. Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada yang memintanya dan Roh Kudus akan memberikan bahasaNya bagi yang mau berbicara kepadaNya.
– Lukas 11: 10
Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.

B. Membuka hati kepada Roh Kudus untuk masuk.
– Wahyu 3: 20
Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan Aku

C. Memiliki hati seperti anak kecil
– Markus 10: 15
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya.”

3. Diberi firman keyakinan telah menerima Roh Kudus.
Lukas 11: 11- 13
11 Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?
12 Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking?
13 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada-Nya.”

4. Jangan memakai pikiran dan logika saat menerima Roh Kudus.
– Matius 16: 23
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus: “Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.”

5. Air Hidup
Saat seseorang telah dibaptis Roh Kudus, di dalam dirinya sudah ada mata air.
Tetapi air itu tidak langsung tercurah jika bahasa roh belum dipakai.

A. Mata air yang memancar.
Yesus memberikan air agar mata air itu dipancing supaya bisa mencurahkan mata air yang ada di dalam dirinya.
Begitu juga Yesus memakai hambaNya yang telah mengalirkan air hidup untuk dibagikan.

– Yohanes 4: 13-14
Jawab Yesus kepadanya: “Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi,
14 tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.”

B. Lidah dan mulut adalah aliran air yang keluar dari mata air hati.
– Yakobus 3: 9-12
Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah,
10 dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi.
11 Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?
12 Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar.

– Amsal 18: 4
Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir.

– Amsal 21: 1
Hati raja seperti batang air di dalam tangan TUHAN, dialirkan-Nya ke mana Ia ingini.

C. Pada saat roh manusia telah dilahirkan dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka mata dan telinga rohani akan terbuka.
– Yesaya 35: 5
Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka.

Padang gurun memancar mata air yang membawa kehidupan.
– Yesaya 35: 6 Mata air memancar
Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai; sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara;
7 tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air; di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan.

– Yesaya 41: 18
Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran; Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering.

Catatan.
Kehidupan sebelum dibaptis Roh Kudus seperti di padang gurun.
Kehidupan rohani yang tersiksa karena panasnya sengatan matahari, badai pasir, tidak ada air untuk memenuhi dahaga dan dinginnya malam hari.

6. Bayi roh.
A. Bayi roh bisa langsung memuji Allah.
– Matius 21: 16
lalu mereka berkata kepada-Nya: “Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?” Kata Yesus kepada mereka: “Aku dengar; belum pernahkah kamu baca: Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu Engkau telah menyediakan puji-pujian?”

B. Membangun bayi roh dengan doa bahasa roh dan firman.
– 1 Petrus 2:2
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan,

– Yudas 1: 20
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.

Pentingnya bahasa roh.
A. Bahasa roh dimulai dari bahasa bayi, anak2 sampai dewasa.
– 1 Korintus 13: 11
Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.

B. Membangun manusia roh.
– Yudas 1: 20
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.

– 1 Korintus 14:4
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun Jemaat.

C. Berbicara kepada Allah yang adalah Roh.
– Yohanes 4: 24
Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.”

– 2 Korintus 3: 17
Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.

– 1 Korintus 14: 2
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorangpun yang mengerti bahasanya; oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia.

D. Mengucapkan keluhan2 yang tidak terucapkan dan terbatas oleh bahasa akal budi.
– Roma 8: 26
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.

E. Berdoa sesuai dengan kehendak Allah.
– Yohanes 4: 23
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.

Kehendak manusia bisa salah.
– Yakobus 4:3
Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.

F. Berjaga-jaga di alam roh dengan bahasa roh.
– Efesus 6: 18
dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang Kudus,

– Kolose 4: 2
Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur.

Secara lahirah tubuh membutuhkan istirahat, tetapi roh tidak pernah tidur.
– 1 Tesalonika 5: 6
Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar
10b…supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia.

Iblis pun tidak pernah tidur.
– 1 Petrus 5: 8
Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.

Berjaga-jaga dalam doa minimal 1 jam sehari.
– Matius 26: 40
Setelah itu Ia kembali kepada murid-murid-Nya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus: “Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan Aku?
41 Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah.”

Bagaimana berdoa dalam 1 jam sehari?
Apakah dengan kata2 akal budi yang terbatas dan diulang2?
– Matius 6: 7
Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
8 Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepada-Nya.

Dengan bahasa roh, doa akan diucapkan sesuai dengan kehendak Bapa tentang hal2 roh yang tidak terbatas.
– Roma 8: 27
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.

– Kisah Para Rasul 10: 46
Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.

– Kisah Para Rasul 2: 11b
…kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s